З метою виявлення обдарованих учнів практичні психологи проводять тестування за допомогою пакету психодіагностичних методик, який включає п'ять методик:

 • визначення рівня інтелекту за матрицями Дж.Равена;
 • визначення рівня пізнавальної активності;
 • дослідження мотивації навчання;
 • дослідження творчого мислення та оригінальності П.Торренса;
 • дослідження креативності Г.Девіса.

Після обстеження та обробки отриманих даних визначається індекс обдарованості та заповнюється "Психодіагностична карта пошуку обдарованих учнів".

Освітня системаЗЗСОрайону використовує методологію особистісно зорієнтованого навчання, що передбачає послідовне ставлення педагога до вихованця як до особистості, як до самосвідомого відповідального суб'єкта власного розвитку, тобто як до суб'єкта виховної взаємодії. Це базова ціннісна орієнтація педагога, яка визначає його позицію у взаємодії з кожною дитиною та колективом.

Концепція розвитку загальної середньої освіти визначає її суть як освіти для людини: "Молода людина, громадянин двадцять першого століття, повинна критично мислити, переробляти різноманітну інформацію, бажати змінити своє життя й життя своєї країни у кращу сторону".

Виходячи з вищезазначеного, педагогічні колективи визначили пріоритетні завдання своєї педагогічної діяльності:

 • створення умов для оволодіння учнями опорними знаннями та вміннями на високому освітньому рівні відповідно до вимог Державного стандарту;
 • забезпечення реальної активності учня в навчальному процесі, розвиток пізнавального інтересу учнів;
 • формування в учнів навчально-інтелектуальних і творчих умінь і якостей, необхідних для життєвого та професійного самовизначення;
 • навчання свідомому використанню знань в умовах швидких змін, здійсненню самоаналізу, осмисленню потреб у саморефлексії; мотивація готовності учнів підвищувати свій самоосвітній рівень;
 • розвиток експериментальних умінь і навичок через науково-дослідницьку діяльність учнів;
 • навчально-методичне забезпечення для опанування предметів у класах допрофільної та профільної підготовки. Багатоплановість завдань вимагає таких інноваційних підходів, які б забезпечували системність в організації пізнавальної діяльності учнів, індивідуалізацію та диференціацію профільного навчання.

Завдання діяльності шкільних психологів:

 • виявлення рівня розвитку обдарованої дитини та її потенційні можливості;
 • допомога дитині усвідомити себе;
 • створення умов мобілізації особистісних ресурсів (психологічна мобілізація) – допомогти створити себе;
 • забезпечення дитині психологічного комфорту, уваги до дитини з боку дорослих, підтримку дитини, емоційного комфорту, довірливого спілкування.

На тих, хто працює з дітьми, визначає обдарованість в ранніх її проявах, лежить велика відповідальність. Ця робота потребує не лише спеціальних знань, але й досконалого володіння сучасними діагностичними методиками. Пошук і виявлення обдарованих дітей передбачають визначення рівня обдарованості за певними методиками з обов’язковою участю практичних психологів, педагогів, батьків, використанням не тільки тестових методик, але й методів спостереження, опитувальників поведінки та аналізу продуктів діяльності вихованців.

Виявлення обдарованих і талановитих дітей досить довготривалий процес, пов’язаний з динамікою розвитку дитини. Здійснення його неможливе шляхом лише одноразової процедури. Важливо правильно застосувати методики виявлення здібностей та в процесі навчання спостерігати за успіхами дітей.

Для виявлення обдарованості в школах використовуються різні методи: від найпростішого батьківського спостереження до спеціально розроблених стандартизованих та тестових завдань.

Процес виявлення обдарованих дітей в ЗЗСО проходить в декілька етапів:

 • на першому етапі проводиться анкетування батьків з метою збору інформації про успіхи дітей у певній діяльності. Отримана інформація аналізується психологом, педагогами;
 • на другому етапі відбувається безпосередньо діагностика творчого потенціалу дитини. Для цього використовується комплексна діагностика, яка включає в себе ряд оціночних процедур, в тому числі, групове та індивідуальне тестування.

За результатами роботи шкільних психологів і класних керівників постійно оновлюються шкільні, районні та міський банк "Обдарованість".

Кiлькiсть переглядiв: 0