/Files/images/медиатека.jpgМедіатека школи

Розділ створений для надання допомоги:

- Учням школи в отриманні різної необхідної інформації і знань; самостійності в навчанні, розвитку їх пізнавальної та творчої діяльності.
- Вчителям щодо впровадження та пропоганди передового педагогічного досвіду та інновацій в галузі освіти, впровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси, створення шкільного банку даних педагогічної інформації.

Медіатека (англ. Media «носій»
+ Грец. θήκη «місце зберігання») - фонд книг, навчальних і методичних посібників, відеофільмів, звукозаписів, комп'ютерних презентацій, а також технічне забезпечення для створення і перегляду фонду: комп'ютер, відеокамера, магнітофон, відеомагнітофон, проектори.
Існування медіатеки в школі потрібне, бо необхідне надання всім учасникам навчального процесу доступу до комп'ютера в позаурочний час для пошуку необхідної їм для навчального процесу інформації, а так само проведення уроків з використанням мультимедійних технологій, проведення мережевих олімпіад, дистанційного навчання і т.д.Мета: створення та розвиток інформаційних ресурсів освітньої установи;

Завдання:

- Комп'ютерна каталогізація та обробка інформаційних ресурсів;
- Застосування регіональних освітніх ресурсів:
інформаційно-довідкових джерел, комп'ютерних середовищ навчальної діяльності, тренажерів, електронних підручників і т. п .;
- Створення і вдосконалення банку матеріалів методичного та навчального характеру:
- Збір, накопичення, обробка та систематизація інформації на різних носіях;
- Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів всіх суб'єктів освітнього процесу;Очікувані результати:
• створення шкільного банку електронних освітніх та інформаційних ресурсів;
• організація доступу до інформаційних ресурсів, розміщених в глобальній регіональної та локальної комп'ютерних мережах для всіх суб'єктів освітнього процесу;
• вміння учнів орієнтуватися в інформаційному потоці: відбирати, систематизувати і використовувати необхідну інформацію;
• підвищення якості навченості;
• створення умов для розвитку творчості та ініціативи учнів;
• використання дистанційного інформаційного обміну.

Кiлькiсть переглядiв: 92