/Files/images/Zakon z OP.jpg

Законодавство з охорони праці України

Закони України

Про охорону праці ..

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадка на виробництві та ПРОФЕСІЙНОГО захворювання, Які спричинили Втрата працездатності ...

Основи законодавства України про охорону здоров'я ..

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ..

Про Пожежна безпека.

Закон України Про охорону праці (нова редакція) ..

Гірничий Закон України

Закон України Про звернення громадян

Закон України Про ліцензування Певної відів господарської ДІЯЛЬНОСТІ

Закон України Про об'єкти підвіщеної небезпеки

Закон України Про охорону праці

Закон України Про поведение з вибухово матеріалами промислового призначення

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Про основні засади державного Нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

КЗпП України

Укази Президента України

Про невідкладні заходь относительно Поліпшення умов праці та вдосконалення державного Нагляду за ее охороною на підпріємствах вугільної промисловості

Про невідкладні заходь относительно Запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням

Про Державний комітет України з Нагляду за охороною праці

Про решение Заради национальной безпека й оборона України от 30 травня 2008 року

Указ Президента України «Про День охорони праці»

Постанови Кабінету міністрів України

Деякі питання Розслідування та обліку Нещасний віпадків, ПРОФЕСІЙНИХ захворювань и аварій на виробництві ....

Про погодження Национальной програми Поліпшення стану безпеки, гігієні праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки

Про реалізацію пункту 3 Прікінцевіх положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадка на виробництві та ПРОФЕСІЙНОГО захворювання, Які спричинили Втрата працездатності

Про погодження Порядку Розслідування та обліку Нещасний віпадків невіробнічого характером

Про погодження Положення про Державний департамент з Нагляду за охороною праці та Включення голови зазначену департаменту до складу Бюро Национальной заради по вопросам безпечної життєдіяльності населення

Про додаткові заходи относительно Поліпшення стану охорони праці на підпріємствах вугільної промисловості и Посилення державного Нагляду за безпечне проведенням робіт на виробництвах та об'єктах підвіщеної небезпеки

Про погодження Положення про видачу Державним комітетом по Нагляду за охороною праці власнікові підприємства, встанови, организации або уповноваженому ним органу Дозволу на початок роботи підприємства, встанови, организации

Про погодження Програми розвитку виробництва ЗАСОБІВ індивідуального захисту працівніків на 2001 - 2004 роки

Про порядок опрацювання, Прийняття, перегляду та Скасування державних міжгалузевіх и галузевих нормативних АКТІВ про охорону праці

Про порядок Прийняття в експлуатацію закінченіх будівництвом об'єктів державного замовлення

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи та організації за порушення нормативних актів про охорону праці - матеріал російською мовою

Положення про дісціпліну працівніків гірнічіх підприємств

Положення про порядок фінансування робіт, передбачення Національною, Галузевий, регіональнімі програмами

Про внесення змін до державних нормативно-правових АКТІВ про охорону праці

Про внесення змін до державного нормативно-правового акта про охорону праці

Про погодження Положення про Державний департамент з Нагляду за охороною праці та Включення голови зазначену департаменту до складу Бюро Национальной заради по вопросам безпечної життєдіяльності населення

Про внесення Зміни до Положення про порядок Розслідування та ведення обліку Нещасний віпадків, ПРОФЕСІЙНИХ захворювань и аварій на виробництві

Про погодження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів

Листи

Лист до Віконавчої Дирекції Фонду СОЦІАЛЬНОГО страхування щодо сплати штрафів за нещасні випадки

Лист до КМУ щодо сплати штрафів за нещасні випадки

Лист до Віконавчої Дирекції Фонду СОЦІАЛЬНОГО страхування щодо сплати штрафів за нещасні випадки

Лист до КМУ относительно! Застосування статті 31 Закону України Про охорону праці

Положення про порядок фінансування робіт, передбачення Національною, Галузевий, регіональнімі програмами

Накази Держнаглядохоронпраці України

Про погодження Положення про опрацювання, Прийняття, переглядання та Скасування державних міжгалузевіх и галузевих нормативних АКТІВ про охорону праці.

Про погодження Положення про порядок забезпечення працівніків спеціальнім одягом, спеціальнім взуттям та іншімі Засоби індивідуального захисту.

Про погодження Положення про розробка інструкцій з охорони праці.

Про Типове положення про службу охорони праці

Про погодження Типового положення про навчання по вопросам охорони праці.

Нормативно - правові акти та проекти наказів з охорони праці, які повинні бути на підприємстві:

1. Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях.

2. Положення про систему управління охороною праці (СУОП), куди необхідно включити наступні документи:

2.1.Перелік професій працівників, звільнених від проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів (за погодженням з державним інспектором по нагляду за охороною праці).

2.2. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

2.3. Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою.

2.4. Перелік професій, виконавці яких мають право на забезпечення ЗІЗ з визначенням конкретних видів засобів для них.

2.5. Положення про навчання з питань охорони праці в навчальному закладі відповідно до наказу МОН України № 304 від 18.04.2006 року

2.6. Перелік робіт, для виконання яких необхідний професійний відбір.

2.7. Перелік професій працівників, які повинні проходити попередній або періодичні медичні огляди.

2.8. Перелік посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці.

2.9. Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці жінок.

2.10. Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

2.11. Перелік інструкцій з охорони праці, які повинні діяти в навчальному закладі.

2.12. Перелік існуючих професій і посад, працівники яких мають право на отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

2.13. Склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

2.14. накази:

про затвердження Положення про систему управління охороною праці СУОП;

про затвердження положення про проведення трехступенчатого адміністративно - громадського контролю в системі управління охороною праці закладу (установи);

про затвердження графіка проведення періодичних медоглядів працівників;

про затвердження комісії з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб;

про затвердження членів добровільної протипожежної дружини і пільги для них.

2.15. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Журнали, які необхідно мати службі охорони праці:

- Реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами (форма Н-);

- Реєстрації нещасних випадків, що сталися з працюючими на виробництві (форма Н -1, Н-5, НПВ);

- Обліку повідомлень про нещасний випадок;

- Обліку професійних захворювань (отруєнь);

- Обліку об'єктів підвищеної небезпеки;

- Реєстрації інструкцій з охорони праці в навчальному закладі;

- Обліку видачі інструкцій з охорони праці в навчальному закладі;

- Реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

- Реєстрації протоколів лабораторних досліджень умов праці (при необхідності).

Документи, які повинні зберігатися в службі охорони праці:

1. Інструкції з охорони праці (перші екземпляри).

2. Акти реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами за формою Н-.

3. Акти розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій з працюючими на виробництві за формами Н -1, Н -5. НПВ.

4. Акти розслідування професійних захворювань за формою П -4.

5. Карта обліку професійного захворювання (отруєння).

6. Матеріали розслідування нещасних випадків (повідомлення), професійних захворювань (перші екземпляри).

7. Приписи органів державного нагляду, накази та заходи щодо їх виконання.

8. Приписи фахівців служби охорони праці.

9. План роботи служби охорони праці.

10. Протоколи перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб підприємства.

11. Протоколи лабораторних досліджень атестації робочих місць за умовами праці.

12. Матеріали перевірки стану умов і безпеки праці комісією навчального закладу та затверджені заходи щодо усунення виявлених порушень.

13. Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, передбачених колективним договором.

14. Матеріали аудиту охорони праці, у тому числі оцінки технічного стану виробничого обладнання, атестації робочих місць за умовами праці на відповідність нормативно - правовим актам з охорони праці.

Кiлькiсть переглядiв: 0