ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ

Головними напрямками діяльності школи є наступні:

- Подальший розвиток освіти у відповідності зі стратегічними напрямами, визначеними Законом України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національною доктриною розвитку освіти;

- Реалізація державної, регіональної та районної програм "Вчитель";

- Робота над реалізацією другого етапу Концепції розвитку навчального закладу;

- Формування багатомірного освітнього простору для дітей, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості;

- Залучення до навчання в школі дітей, які мотивовані на вивчення кількох іноземних мов і здатні вчитися за програмами двомовної школи;

- Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання та навчання дітей і підлітків через оновлення змісту освіти та впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання;

- Формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, свідомого ставлення до своїх обов'язків;

- Проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів;

- Забезпечення державної політики щодо охорони життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу, їх соціального захисту;

- Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- Попередження всіх видів дитячого травматизму та правопорушень в учнівському середовищі.

Кiлькiсть переглядiв: 0